32 24 02 00 | mimax@mimax.no
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mimax var en av de første innen sitt fagfelt da vi startet opp på slutten av 60-tallet. Vi har operert innen en rekke fag gjennom årene, men vår hovednæring har alltid vært boring og saging.

Mimax Asfalt & Betong AS startet i 1992. Noen av de ansatte kjøpte ut “gamle Mimax”, et firma fra 60-tallet, fra Ticon AS. I dag lever Mimax i beste velgående. Selskapet opererer hovedsakelig i Østlandsområdet, men utfører også jobber andre steder i landet. De som utfører jobbene, er en god blanding av mennesker i alle aldre. Noen har vært med siden 70-tallet og har nærmere 40 års erfaring i bransjen. Andre er yngre mennesker, som har valgt å gjøre karriere hos oss.

Mimax har gjennom årene opplevd en fin vekst. Vi har har hatt en økning i omsetningen fra 20 millioner i 2010 til over 87 millioner i toppåret 2015. Ordrereserven våre er gode for 2017. Vi har gjort store investeringer i maskiner, utstyr og kurs for de ansatte, som gjør at vi er godt rustet til å møte kundenes ønsker og krav.

I dag er vi rundt 80 ansatte i firmaet,  og med våre faste underentreprenører er vi til sammen er vi ca 90 personer som daglig arbeider for Mimax. Felles for alle som jobber i og for Mimax, er et sterkt fokus på å tilfredsstille kundene. Vi jobber for å hjelpe kundene med å oppnå de beste resultatene som er mulig.

 

For å få til dette har vi definert disse verdiene som vi jobber etter:

    • Vi er avhengig av våre kunder
    • Vi lytter til deres behov
    • Vi tar ansvar for å nå våre mål

 

mimax-asfalt-betong-crewmimax_2014_bilder

 

Miljø i fokus

Vi i Mimax ønsker fortsatt å være best i bransjen innen vårt arbeidsmiljø og ta vare på miljøet rundt oss. Vi vil denne våren ha fokus på å videreutvikle oss for å bli bedre og være i forkant av stadig  strengere krav i byggebransjen.