32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Brynstunellen

Prosjekt: Brynstunnelen

Entreprenør: Veidekke Anlegg
Utførelse: Riving, Kjerneboring og betongsaging
Størrelse: 300 meter lang tunnel
Beliggenhet: Ring 3 Oslo
Brynstunnelen 2.956x521