32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Modumheimen Sykehus

Prosjekt: Modumheimen sykehjem
Entreprenør: Bermingrud
Utførelse: kjerneboring og betongsaging
Størrelse 12.300 m2
Beliggenhet Modum Kommune
modumheimen