32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Nyhavn Brygge

Entreprenør: Betonmast Bergen
Prosjekt: Nyhavn Brygge
Utførelse: Kjerneboring og betongsaging
Størrelse: 70 leiligheter
Beliggenhet: Bergen
waterside_day_1200x800