32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Media City

Entreprenør Hent
Media City
Utførelse: Kjernebroing og betongsaging
Str 45.000 m2
Beliggenhet: Bergen
59380-9763b-feature