32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Samnangerheimen sykehjem

Entreprenør: Hent AS
Prosjekt: Samnangerheimen sykehjem
Utførelse: Kjerneboring og betongsaging
Str 3000 m2
Beliggenhet: Samnanger kommune i Hordaland
cJwHdR5H0QrRDYiA3UdDTt3B5H2OtnXwDYL5edml3xJeNsBOgWPdfDMNF3KYJIWiOaDj9E5zbq3glwxVc9lKbcpUxJtRAbXWVJA2cT6bjjbafqAL-Rn-aMoz6Pd0pfnbcZ_4f47iTsmlwAmfWBDf4yCMeCZyOpslOLVvCH0xAvTLmyau6bM5IPxYhHZE8gWnePBBsMCk9ZwcCi6H3tL7N-MF5ZFvORu