32 24 02 00 | mimax@mimax.no

Schweigaards gate 33

Prosjekt: Schweigaards gate 33

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Utførelse: kjerneboring og betongsaging

Størrelse: 22.000 m2

Beliggenhet: Oslo, Bjørvika

160513 Ny illustrasjon ut mot gateplan av LPO Arkitekter