AF gruppen er i gang med 2302 råbyggentreprise på nye Drammen sykehus med Helse Sør-Øst RHF som byggherre.

Prosjektet har pågått siden 2019.

Mimax har signert med AF gruppen vedr boring og saging på prosjektet.

AF skal sette opp råbygget del 2 av behandlingsbygg, poliklinikk og sengebygget samt hele servicebygget med tilhørende fundamentering.

Hele Drammen sykehus vil bestå av 122.000m2 når det står ferdig i 2025 og har en kostnadsramme på 10,5 milliarder.

Dette er vår største bore og sagekontrakt på 5 år.

Vi er i gang med boring og saging på entreprisen betong og pelearbeider for kjeller for AF på samme prosjekt.

Vi ser frem til å jobbe med de bra folka i AF på prosjektet og vi er stolte av å være med på dette oppdraget.

Vi gleder oss til oppstart høst 2021