Vi har signert kontrakt med Klima og Bygg AS vedr kjerneboring og betongsaging på Holmlia Skole i Oslo.
Arbeidene på administrasjonsbygget starter opp for vår del februar 2019 og undervisningsbygget høst 2019.
Skolen er på totalt 5100 m2. Vi har stor erfaring med rehab av skoler så dette er en jobb vi gleder oss til å starte på.