Vi er godt i gang på prosjektet Idrettens Hus Nordbyen i Haavard Marthinsens vei for Obas.

Vi har saget og boret mye på prosjektet, men vi er også med på å senke 150 kvadratmeter av gulvet i de gamle lokalene til Jordan fabrikker.
Som bildene viser er utemiljøavdelingen med avdelingsleder Bård i spissen i gang med å pigge og ta ut 90 kubikk med fjell.
Tidligere har vi tatt ut 170 kubikk med løsmasser og rensket fjellet. Neste uke starter fjellsplittingen.
Dette er en spennende jobb og vi har fått god erfaring med å senke gulv de siste årene.