Mimax er nå i gang med å kjernebore på prosjektet Kilenkollen på Fornebu i Bærum. Prosjektet består av 153 leiligheter fordelt på fire blokker. Prosjektet skal være ferdig desember neste år, dvs at alle blokken bygges samtidig og vi må stille med stort mannskap i perioder. Byggeledelsen kjenner oss godt så vi ser frem til et godt samarbeid.
Takk for tilliten.
Prosjekt: Kilenkollen
Entreprenør: Bundebygg AS
Utførelse: Kjerneboring og betongsaging
Størrelse: 153 leiligheter
Beliggenhet: Fornebu, Bærum