Vi er i gang på nok et Skanska prosjekt,  Nedre Bleiker gård i Asker.

Her er litt info om prosjektet:

I tillegg til tre leilighetsbygg som vil bestå av 43 nye leiligheter vil noen av de gamle gårdsbyggene restaureres slik at gårdsatmosfæren bevares. Den gamle låven gjenskapes og vil romme 25 utradisjonelle og spennende leiligheter. Det flotte våningshuset restaureres og settes i stand. Totalt vil det bygges 68 leiligheter fordelt på 50 til 186 kvm.

Vi startet fundamentboringen i uke 34 og ser frem nok et samarbeid med en byggeledelse som kjenner oss over mange år.