Mimax har inngått avtale med Alento AS vedr boring og saging i de første blokkene  i Neselva Hageby på Billingstad.

Dette trinnet består av 124 leiligheter, men hele feltet på 422 leiligheter er under planlegging.
At Alento velger oss igjen etter mange samarbeidsprosjekter de siste årene viser at vi gjør noe riktig.
Magerboringen starter allerede for fullt i uke 5 2019.