Mimax har inngått enda et stort prosjekt med Hent AS.
Siden 2012 har Hent  benyttet oss for 65 millioner. Det er faktisk vår desidert største kunde i den perioden..
Samarbeidet fører vi videre til NHH i  Bergen som vi signerte kontrakten med 7 juni.
Det skal rehabiliteres i underkant av 13.000m2 fordelt over en blokk på 13 etasjer og noen mindre bygninger. Dette blir det største enkeltprosjektet for vår Bergensavdeling på noen år hvis man teller opp antall hull vi vil havne på når prosjektet er ferdig.
Her vil vi holde på med mellom1-4 operatører godt ut i 2020.
Vi har en rekke store Hentprosjekter pågående som Sandakerveien 16 (Myrenskvartalet), Årvoll  flerbrukshall og Dønski Demenslandsby samt at vi har flere vi forhandler med i disse dager.
Hent i Bergen har benyttet oss siden oppstarten vår i regionen i 2015, så vi takker på nytt for tilliten. Noen riktig må vi ha gjort siden vi blir valgt igjen:)