Vi har signert kjempeprosjektet Økern Portal.

Dette blir vårt desidert største pågående prosjekt på 83.900 m2.
Oppdragsgiver er Vedal.
Økern Portal vil bestå av kontorlokaler på 48.500 m2, Radisson Red hotell 12.400 m2, markedsgate 9.000 m2 og kjeller med datahall 14.000m2.
Dette er utrolig spennende å være med på dette. Vi starter så smått opp denne våren, men hovedtyngden av kjerneboringen vil foregå vinter/vår 2020.
Vi vil takke Vedal for denne muligheten.