Mimax har inngått avtale med Veidekke på det store prosjektet Oksenøya Senter på Fornebu.

Her skal det bygges en barneskoleskole for 1050 elever, barnehage for 300 barn og bo- og behandlingssenter med 150 plasser. Det vil også bli et idrettsanlegg med bla en stor flerbrukshall.

Dette fordelt over 37.500 kvadratmeter.

Vi er så smått i gang med boring i magerbetong (juni 2020) og skal være med til prosjektets slutt desember 2022.

Vi takker nok en gang for et stort Veidekkeprosjekt og ser frem til samarbeidet.