Mimax har signert kontrakt med Skanska vedr boring og saging på prosjektet Parallell på Løren i Oslo.
Bygget vil bestå av 16 etasjer med kontorer + kjeller og skal stå ferdig i 2020.
Vi har allerede utført noe arbeid der, men hovedtyngden av vårt arbeid starter litt ut i 2019 da hulldekkene monteres.