Etter et godt år for Mimax der det ser ut til vi kan vi til topp to omsetningsmessig inngår vi stadig nye avtaler. Ordrereserven for 2020 ser ut som den største i vår historie. Det må også til siden vi er nå over 115 ansatte. En av de større avtalene  i antall M2 vi har inngått denne senhøsten/vinteren er nye Rortunet i Slemmestad.

Rortunet blir på hele 55.500 m2 fordelt på kjøpesenter, parkeringshus og 122 leiligheter.

Vi gleder oss til samarbeidet med Insenti som starter på nyåret og vil pågå i noen år fremover.