Mimax har inngått en avtale med Betonmast Boligbygg angående boring og saging på Skårerbyen  BT1 og BT 2.

Skårerbyen ligger på Lørenskog, der vi og har flere andre prosjekter.
Byggetrinnene består av 238 leiligheter.
Selvaag er utbygger og Skårerbyen vil bestå av 1100 leiligheter når det blir ferdig.
Vi begynner med magerboring og saging allerede i august 2019.