Prosjekt: Søndre Bondi Terrasse

Entreprenør: Strøm Gundersen

Utførelse: kjerneboring og betongsaging

Størrelse: 66 leiligheter

Beliggenhet: Asker