RIVNING OG MILJØSANERING

Mimax har i mange år utført en rekke riveprosjekter, både små og store. I storbyer er rehabilitering av skoler og ærverdige bygg noe som det blir stadig mer av. Mimax har vist ved en rekke anledninger at vi er en solid støttespiller
på slike prosjekter. Vi kan nevne blant annet Urbygningen på Ås, som er en av de mest verneverdige byggene i Norge, der vi utførte alt innen rivning, miljøsanering, kjerneboring og betongsaging. Mimax har tiltaksklasse 3 innen rivning og miljøsanering. Vi har et høyt fokus på kildesortering og kan vise til opptil 97 % sorteringsgrad på store prosjekter. Det er viktig for oss at det vi river kan brukes på nytt eller blir behandlet riktig.

LETTRENSKING OG STRIPPING AV BYGG

Ofte ønsker byggherre å beholde konstruksjonen av bygget, men å rive alt innvendig. Vi stripper bygget ned, alt fra vegger til det elektriske. Mimax kan stille med slagkraftig mannskap til slike typer jobber.

KONSTRUKTIV RIVNING

Mimax utfører også rivning av betongkonstruksjoner. Vi har riveroboter, wiresager, kompaktlaster og gravemaskiner til disposisjon for de tøffere jobbene. Våre maskinførere har

de kurs og beviser til å bruke vårt utstyr. På dette feltet utfører vi også en del for privatmarkedet, ved rivning av garasjer eller tilsvarende.